17 август 2011 г.

Електронни книги на Elsevier в ebrary

Електронни книги на Elsevier в областта на здравеопазването са достъпни и чрез електронната колекция - ebrary. Повече от 30 електронни книги на издателството - учебници, книги и справочна информация подпомагат квалификацията и обучението на лекари, медицински сестри, здравни работници и студенти. Вижте някои от предлаганите заглавия по-долу:
Treatment of Skin Disease: Comprehensive Therapeutic Strategies (3rd Edition), by Mark Lebwohl, Warren Haymann, and John Berth-Jones (2009)
Breast: Expert Consult Online and Print: Comprehensive Management of Benign and Malignant Diseases, Volumes 1-2, by Kirby I. Bland and Edward M. Copeland (2009)
Clinical Pediatric Neurology: A Signs and Symptoms Approach: Expert Consult (6th Edition), by Gerald M. Fenichel (2009)
Primer on Kidney Diseases (5th Edition), by Arthur Greenberg (2009)
Travel Medicine: Expert Consult (2nd Edition), by Jay Keystone, Phyllis Kozarsky, and David O. Freedman (2008)
Clinical Ocular Toxicology, by Frederick T. Fraunfelder and Wiley A. Chambers (2008)

Няколко библиотеки в страната предлагат достъп до тази колекция.

Няма коментари:

Публикуване на коментар