21 август 2011 г.

Търсене на изображения

Търсене на изображения в база данни не е лесно. За потребителите вече е важно и високото качество на материалите.
Новата форма за търсене в базата данни ScienceDirect - Търсене на изображения позволява на потребителите да търсят в приблизително 15 милиона изображения, както и в три хиляди видеоклипa, приложения към списания и електронни книги, публикувани след 1994 г. Студентите, преподавателите и изследователите могат да се възползват от ефективен достъп до визуално съдържание под формата на таблици, фигури, снимки, видеоклипове и други изображения в най-голямата колекция в света от научна, техническа и медицинска литература в пълен текст.
• Търсенето на изображения е на разположение на потребителите в изгледа от бързо, разширено и експертно търсене. Предимствата му са:
• За студентите: Достъп до изображения, които подкрепят и правят нагледен учебния процес и подобряват качеството на научно-изследователските проекти.
• За преподавателите: Добавените изображения в лекциите подпомагат студентите по-лесно да разберат преподавания материал.
• За изследователите: Визуалната информация обогатява презентациите, помага да се изтъкнат ключови послания и обобщава големи количества данни.

Няма коментари:

Публикуване на коментар