26 юли 2011 г.

12 милиона записи в Engineering Village


Този месец в базата данни Engineering Village  бе публикуван 12-милионният запис. Документът се отнася за производството и свойствата на композитни мембрани. Статията е озаглавена “A novel membrane for DMFC – Na2Ti3O7 nanotubes/Nafion® composite membrane” от колектив учени от Китай, Тайван и САЩ - Yongsheng Wei, Liangbo Shen, Zhongming Wang, Wein-Duo Yang, Hong Zhu  и Hongtan Liu и е публикувана в International Journal of Hydrogen Energy.
Така общият брой записи по дисциплини е:
   Физика - 7.27 милиона библиографски записи
   Електроника и електротехника - 4.94 милиона
   Компютри и контрол - 3.65 милиона
   Производство и механично инженерство - 1,6 милиона
   Информационни технологии - 107352 записа.
От м. юли 2011 г. Engineering Village  предлага ново съдържание, подобрена функционалност и разширена оперативна съвместимост, специално предназначени да подпомогнат търсенето  в базите данни на платформата EV  и подобрят работния процес на учените и изследователите.
Страницата на автора е свързана с профила на автора в Scopus. Към авторовите  детайли е прибавен  имейл адрес, а документите са допълнени с IPC кодове за подобряване на достъпа до патентна литература. Повече

Няма коментари:

Публикуване на коментар