13 юни 2011 г.

Scopus - Идентификатор на автори


Какво е Идентификатор на автори в Scopus?
В библиографската и наукометрична база данни Scopus много автори споделят едно и също име. Идентификаторът на автори прави разлика между тези имена, като всеки отделен автор има уникален идентификационен номер, който обединява всички варианти на името му и всички документи, написани от него в Scopus. Имената на авторите в Scopus, могат да варират по начина по който те са изписани, например даден автор може да се появи в един документ като Иванов, M., като Иванов, М. П., и в друг като Иванов, Михаил. Идентификаторът на автори групира тези варианти заедно, така че авторът да се отъждествява със неговите си документи. Това дава възможност на потребителите да намират един автор, въпреки вариантите в изписването на името.

Как Идентификаторът на автори работи?
Scopus използва сложен алгоритъм, който разпознава авторите въз основа на различни данни, свързани със статията, в това число принадлежност към институция, история на публикацията, предметна област и съавтори. Страницата-профил на автора дава актуална информация за автора, посредством сведенията, които са налични в Scopus. Тези данни са получени от публикации, обхванати от Scopus.

Защо някои от документите на авторите не са групирани с другите?
Някои документи в Scopus не разполагат с достатъчно информация за автора. Например в някои от документите няма цитиране или наличната информация е неточна или липсва. Липсата на информация, прави невъзможно за софтуера, да създаде връзка между документа и автора (или на документи и други документи). В този случай те могат да се видят в списъка с резултати за автора. Авторът може да предложи те да бъдат включени в списъка му с публикации посредством бутона за "обратна връзка" на страницата на автора в базата данни.

Как Scopus търси авторите?
Системата изпълнява точно търсене на име на автор и в другите формати на това име.
Например, потребителят търси за "Иванов, М.". Търсенето връща резултати от: "Иванов, М." Иванов М.П. и "Иванов Михаил".

Какви вариации на името са разгледани?
Алгоритъмът зад авторовото профилиране разглежда различни начини на изписване и вариации на името на автора - с и без инициали и с или без презиме - всички възможни комбинации на собственото и фамилното име. профилите на авторите се допълват въз основа на различни данни, свързани със статията, в това число институция, история на публикацията, предметна област, съавтори и др. Това дава възможност на потребителя да търси Иванов, М. и да извлича Михаил, ако това е вариант.

Какво става, ако авторът смята, че информацията в профила е с невярно съдържание?
Решението е Бутонът за обратна връзка, с който авторът уведомява екипа на Scopus. Те правят преглед и проверка на искането. Когато искането е основателно, екипът прави промяна, основана на проверка и съпоставяне на данни. Процесът за прилагането на тези промени може да отнеме известно време, особено ако обемът от информация е голям. Авторите трябва да бъдат насърчавани да гарантират, че тези данни са верни при публикуването им.

Има ли процедура за уведомяване на потребителите, които са подали обратна информация за ревизия на авторов профил, когато са направени промените в базата данни?
Когато потребителят използва бутона за обратна връзка, той се регистрира в системата и така се проследява проблемът. След като корекциите са одобрени и приложени в Scopus, потребителят бива информиран. Процесът може да отнеме известно време, за да се обединят или разделят профили в Scopus поради липсващи сведения и/или евентуално повторно изискване на оригиналната статия от издателя.

Няма коментари:

Публикуване на коментар