13 юни 2011 г.

Начало на сътрудничество

Първото Информационно рали '2011 на издателство Elsevier в България завърши. То започна от Габрово, премина през Велико Търново, Шумен, Русе и финишира във Варна. Неговата цел - да запознае българските потребители с новата платформа SciVerse за пълнотекстовата база данни ScienceDirect и библиографската и наукометрична база данни SCOPUS бе изпълнена. Потребителите на медицинските и технически университети се запознаха и със специализираната база данни с био-медицинска информация Embase и библиографската база данни Engineering Village. Базите данни са по национален лиценз на МОМН. Интерес предизвика предложението за електронни книги и справочници на издателство "Елзевир" за абонамент на базата на опита - или достъпни  са всички е-книги,  плащат се само най-много използваните.
Уеб-приложенията, бяха посрещнати със задоволство от новата генерация млади български учени и докторанти. Тези приложения правят достъпа до научна информация уникален за всеки потребител.
Постави се началото на взаимноизгодно сътрудничество с висшите училища в посока на включване на техни списания на роден език, така че в бъдеще българските научни издания да бъдат откриваеми и видими за световната наука.  Ръководствата на университетите и техните библиотеки бяха чудесни домакини.

Няма коментари:

Публикуване на коментар