3 май 2011 г.

Още приложения в SciVerse!

Genome Viewer

Genome Viewer предоставя функции за разглеждане и анализиране на данните за гените, вложени  в статиите в ScienceDirect.Hazmat Navigator

Навигаторът на опасни материали  дава подробна информация за реактивността и токсичността на  над 7000 опасни химични вещества. Целта е да се избегнат аварии и да се даде възможност учените и персонала  на научните лаборатории  да работят безопасно с тези вещества .


eReader формати

eReader форматите позволяват на потребителите да конвертират ScienceDirect статии в EPUB или Mobipocket формат, които са  подходящи за електронен четец.


Recommend This!

Препоръчай! Ви дава възможност да препоръчате статия  от ScienceDirect  в FacebookTM. Това приложение е изградено с  помощта на ScienceDirect и  Facebook Like Button APIs.


Повече приложения .

Няма коментари:

Публикуване на коментар