24 май 2011 г.

Цитирания в Compendex-EV от Scopus

Всички потребители на Compendex, част от библиографската база на Елзевир в областта на инженерните науки Engineering Village, са в състояние да видят броя на цитиранията на дадена статия в Scopus,  докато преглеждат резюмето и в Engineering Village. Дори ако потребителите на Compendex не са абонирани за Scopus, те ще видят броя на цитиранията на дадена статия. Това подобрение дава на потребителите показателите за научната стойност на дадена статия, като се запазва възможността за търсене чрез контролиран речник в Ei.

Няма коментари:

Публикуване на коментар