2 януари 2011 г.

SciVerse Scopus - Оценител на автори и проследяване на цитирането

Оценител на автори (The Author Evaluator)
Нов инструмент в  SciVerse Scopus позволява  научната продукция на  даден автор да се визуалира. Тя е достъпна от страницата, предствяща профила на автора. Инструментът дава нагледна представа на публикациите на автора по тип документи, по тематични области и съавтори. Това позволява на потребителите да  оценят публикациите на автора с цел бъдещо сътрудничество,  работа, участие в проекти и за други  цели.

Проследяване на цитиранията  (Citation Tracker)
Вече е възможно да се свалят от SciVerse Scopus от 5000 до 20 000 записи с  цитирания.  Това позволява на университетите и образователните институции с едно изтегляне от базата данни SciVerse Scopus да запазват като файл  научната си продукция с цел институционален анализ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар