16 януари 2011 г.

Бутон за обратна връзка с издателя за корекция на публикувана информация
Библиографската база данни SciVerse Scopus позволява да бъде коригирана информация за автор или публикация посредством бутона за обратна връзка (Give Feedback) с издателя. В повечето случаи, Scopus може да увери авторите, че всички техни публикации са  включени  в базата данни в съответния авторов профил (в съответствие с годините на покритие и заглавията, включени в Scopus). Понякога Scopus не е в състояние да попълни всички  данни  за  публикация или автор поради непълни или неточни данни, предоставени от издателя. В такива  случаи, Scopus моли за използване на посочения по-горе бутон. С повишено внимание следва да се сигнализира при случаи, когато имената на авторите съвпадат или работят в сходни тематични области.
Потребителите на  Scopus (обикновено на авторите на статията (и) или упълномощени от тях лица) могат  да подават сигнали до Scopus чрез бутона за обратна връзка с издателя,  достъпен от  страницата на автора. Когато един автор има създадени няколко профила, то тогава следва да се подаде информация за сливане на  авторовите профили. Специален екип проверява информацията за да гарантира най-високо ниво на точност и цялостност,  като за тази цел се използват редица източници.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар