16 януари 2011 г.

Финансиране на обучения

Финансиране на обучения и подпомагане на кариера в областта на науката са възможни в рамките на дейностите „Мария Кюри“ на ЕС.  Откритите покани за представяне на предложения ще бъдат затворени в края на първото тримесечие на 2011 г. Повече информация за начина на кандидатстване е достъпна тук.

Няма коментари:

Публикуване на коментар