Ръководства за потребители 
 
  
 

ScienceDirect - Ръководство за потребители (на бълг.ез.). Как да извлечете най-доброто от вашия абонамент за ScienceDirect. Пълнотекстовата база данни  интегрира познатото качествено  научно съдържание на издателство Elsevier. Чрез инструкции стъпка по стъпка и илюстрации,  ръководството с бърз старт ще ви покаже как да:
  •  Извършвате основните видове търсене
  •  Да преглеждате резултатите
  •  Уточнявате търсенето
  •  Разглеждате резултатите в детайли
  •  Преглеждане в ScienceDirect
  •  Да персонализирате ScienceDirect
  •  Да получите помощна информация
Ново ръководство ENG
В ръководството за потребители за SCOPUS  (на бълг. ез.) ще научите как да използвате базата данни за да извлечете максимума от Scopus - най-голямaта библиографска база данни на издателство Elsevier, която изгражда цялостна научна екосистема, улеснява сътрудничеството и иновациите и ускорява процеса на развитие на научните изследвания. Чрез инструкции стъпка по стъпка и илюстративни материали това ръководство за Scopus цели да покаже как да:
- Направите обзор на новостите в дадена научна дисциплина
- Да проследите цитатите и видите h-индекса и тенденциите в дадена научно-изследователска област и откриете най-често цитираните източници и автори
- Да намерите конкретен автор и информация за него; да откриете точния учен чрез разграничаване авторите с еднакви или сходни имена
- Да получавате актуална информация за нови ресурси или цитати чрез сигнали и RSS емисии
- Да оцените състоянието на научните изследвания и анализирате научно-изследователската продукция на институция или списание и използвате резултатите за мотивирани решения.

Можете да сваляте, разпечатвате и публикувате тези ръководства за потребители.


Mendeley

 
Mendeley е свободен софтуер за библиографски мениджмънт в помощ на учените и студентите. Чрез създаване на онлайн профил, платформата индексира и организира вашата колекция от статии в PDF  и съставя библиография в изисквания формат за цитиране. В момента платформата се преобразува с акцент върху софтуера за цитиране.Няма коментари:

Публикуване на коментар