11 юни 2018 г.

Показателите CiteScore на научните списания за 2017 г. са вече налични

Показателите CiteScore на научните списания за 2017 г. са публикувани. Създадохме нов стандарт за измерване на влиянието на цитирането на списанията. CiteScore ™ показателите са свободно достъпни за над 23 350 заглавия – и отбележете - валидни са за с 12 000 повече заглавия от конкурентите. Поддържаните от Scopus, CiteScore показателите са изчерпателен, актуален, прозрачен и безплатен набор от показатели, които измерват въздействието на научните списания за период от три години. Научете повече:

Няма коментари:

Публикуване на коментар