20 декември 2017 г.

Пет значителни промени в Scopus през 2017 г.


През отиващата си година Scopus се разви. И освен, че достигна 70 млн. записа, той внедри и редица технологични промени. 
  1. Scopus разработи нов Document Download Manager, съобразен и с потребителите на Google Chrome.

2. Разви индикаторите си за научна оценка, посредством прозрачната и безплатна CiteScore метрика и PlumX Metrics - метрика на ниво статия в онлайн среда.


3. Увеличи обхвата и хронологията на цитатите с 197 млн. за периода 1970 - 1995.4. Подобри DataSearch търсачката с алгоритъм за търсене на релевантни и сходни резултати и внедри Scholix - инструмент, който позволява свързването на резултати към дигиталното Ви хранилище.
5. Разшири опциите за откриване на резултати с търсене на финансиращи организации чрез "Fund-All” полето и търсене по ORCID.


Няма коментари:

Публикуване на коментар