3 декември 2016 г.

Kак да разберете в Scopus дали дадена публикация е в топ 10?

Да, в  Scopus можете да проверите това в 3 стъпки. Как става?

1. Потърсете публикацията по автор или заглавие в наукометричната база данни Scopus.

2. След това  отидете и вижте вдясно article metrics, а после кликнете на Citation Benchmarking.

 
3. Citation Benchmarking

Ако публикацията има от 90 %  до 99 %, то публикацията е в топ 10 в съответната научна дисциплина по света. Ако има 99%,  то статията е в топ 1 % на най-влиятелните статии в света в съответната научна област.

Citation Benchmarking сравнява данните на публикацията със сходни в съответната дисциплина, публикувани по същото време и в същия формат.

Показаният пример е със статия с автори от УХТМ - София.

Няма коментари:

Публикуване на коментар