4 ноември 2016 г.

2900 документи за 2016 г., публикувани от български автори са в базата данни Scopus досега


2900 документи за 2016 г. са публикувани от български автори  в базата данни Scopus досега. Най-много са документите в областите физика и астрономия, следвани от медицина, инженерни науки и химия. 2060 са статиите и около 500 са материалите от конференции. Учените Пламен Яйджиев и Мирчо Родозов от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН и Леандър Литов от СУ са всред най-продуктивните автори.

Няма коментари:

Публикуване на коментар