21 октомври 2016 г.

Scopus и ScienceDirect
Достъпът до базите данни Scopus и ScienceDirect е възстановен.


Няма коментари:

Публикуване на коментар