27 септември 2016 г.

Съобщение


Достъпът до базите данни Scopus и ScienceDirect е прекъснат. Преговорите за нов лицензионен договор продължават. Извинете ни.


Няма коментари:

Публикуване на коментар