13 май 2016 г.

Scopus семинар за редактори. 10 май 2016, София.

Над 90 представители на научни издания и издателства присъстваха на семинара за редактори на издателство Elsevier. Презентаторите споделиха политиките и добрите практики за индексиране в базата данни Scopus. Целта е включване на повече български издания в базата и повишаването на тяхната видимост. Прилагаме представените презентации.


Политиката на Scopus за индексиране на списания.
Сузане Стейгинга, Продуктов мениджър съдържание, Elsevier.


Добрите практики в българското научно издаване - SERIES ON BIOMECHANICS”.
Проф. д-р Надя Антонова, Институт по механика и биомеханика, Българска академия на науките - БАН


Наръчник за редактори - успешните практики на сп. European Journal of Tourism Research.
Проф. Станислав Иванов, Висше училище по мениджмънт, Варна


Как да откривате автори и редактори в Scopus?
Луси Будова, Маркетинг мениджър и връзки с клиенти, Elsevier.

Няма коментари:

Публикуване на коментар