17 април 2016 г.

6 прости cъветa за търсене в Scopus

1.Оградете в кавички фразите (напр. "conversion disorder")
2. Използвайте областите за търсене: TITLE-ABS-KEY. Защо? Защото Scopus е база данни с резюмета и там е важната информация.
3.Какво Scopus прави автоматично?
- Прилага диакретичните знаци
- Търси в единствено и множествено число
- Прилага дублетните форми (напр. behavior и behavior)
- Игнорира пунктуацията
- Игнорира определителния член и думи като  it и др.
4. Използвайте оператори за близост, за да намерите думи, в близост една до друга (напр. Pre/n: zika Pre/2 virus)
5. Използвайте заместващите символи ? и *(comput*)
6. Незаменим приятел са файловете за помощ на Scopus
Вижте повече .

Няма коментари:

Публикуване на коментар