3 юни 2015 г.

Пет факти за h индекса в базата данни ‪Scopus‬

Пет факти за h индекса в Scopus‬
1. Н-индексът вече не се ограничава само до документи, публикувани след 1995 г., благодарение на програмата за разширение на цитиранията.
2. Н-индексът включва и цитати от книги (могат да бъдат изключени от изчислението по желание).
3. H-индексът се изчислява за един автор, много автори или за избрани документи.
4. Достъпът до h-индекса става от страницата на автора и страниците за преглед на цитатите.
5. Самоцитиранията на автора могат да бъдат изключени от изчислението на h-индексa.
https://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url

1 коментар:

  1. Станислав04 юли, 2015 15:58

    Той е удобен за оценка на индекса на цитируемост и на институции, катедри, факултети. Приложим е на доста места. Един от недостатъците му е, че младите автори няма как да се конкурират с по-възрастните си колеги. Но именно затова има и други индекси:) Поздрави!

    ОтговорИзтриване