24 юни 2015 г.

Каква е разликата между цитиране, рецензиране и индексиране на списание?

Flickr, CC
Един от най-често задаваните ми въпроси от потребителите, като обучител за Scopus. e за разликата между цитиране, рецензиране и индексиране на списание. Ето накратко разликите:

Цитирането е процеса на предоставяне на библиографски сведения за използван източник в документ, които го идентифицират. Цитират се различни източници: статия, книга, материал от конференция и т. н. Цитатите на едно списание - това са всички получени цитати (независимо къде и кога) на статиите в това списание. В Скопус има опция, на страницата на списанието, за броя получени цитати със и без самоцитиране и за определен хронологичен период.

Рецензиране (рефериране) или peer review - това е процесa на предварителна редакционна оценка на материалите за допускане за публикуване или рецензиране от специалисти в съответната област. Проверяват се фактите, методите на изследването, научен принос и др., за да бъде допусната съответната статия за публикуване в списанието. Научните списания в които се прилага такъв процес се наричат рецензирани (реферирани) или peer review списания. (Не трябва да се бърка с реферат – сбито изложение на публикация). В Скопус са включени само рецензирани списания.

Индексиране на списание – отнася се за включване в бази данни, масиви от данни, репозиториуми на списания и т. н. Покриват се определени критерии за качество и формат за включване – примерно в Scopus се индексират само научни списания и материали от научни конференции. Критериите се определят от съответната база данни. Същинският процес включва определянето на ключови думи и предметизиране на всеки документ в списанието и синхронизирането му с речник/тезаурус по съответната дисциплина за по-лесно откриване.
 
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар