2 февруари 2014 г.

Подобрен дизайн и функции в базите данни

Днес, когато отворите базите данни ScienceDirect и Scopus, ще се запознаете с новия им интерфейс. Освен променения и олекотен изглед, в Scopus е улеснен експорта на документи към Mendeley. Обновен дизайн имат страниците на автора (Author) и на институцията (Affiliation), като работата по тях продължава.
В ScienceDirect ще забележите директния достъп до ресурсите по дисциплини, като преглежането по формат e отделно за книги и за списания. По различен начин е организирано филтрирането. Разширеното търсене (Advanced search) и експертното търсене (Expert search) са запазили своя изглед. За да се запознаете с промените, разгледайте новите онлайн ръководства (tutorials) в секцията за помощ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар