12 май 2013 г.

Форми за обратна връзка със Scopus

Като най-голямата библиографска бази данни на научно съдържание в света Scopus държи да предоставя проверена информация. И тъй като процесите са автоматизирани, и винаги са възможни грешки, на потребителите са предоставени няколко онлайн формуляра за обратна връзка. Използвайте списъка по-долу за да определите коя форма трябва попълните. Така Вашите искания за корекции ще бъдат насочени към съответния отдел и ще получите на имейла си последващо съобщение с  уникален номер на Вашата заявка.

1. Един от най-често срещаните проблеми е свързан с корекция в профила на учения в базата данни. Ако желаете да направите промяна в профила Ви на автор (напр. сливане или разделяне на профили на автори, добавяне към профила на пропуснати статии и т. н.), моля, използвайте автоматизираната форма за автори (Wizard Feedback). Не използвайте тази форма за коригиране на цитирания.

2. Ако  искате да съобщите за липсващо/изчезнало съдържание от списания и продължаващи издания, които вече са индексирани  в Scopus (т.е. дадена  статия отговаря на политиката на покритие в Scopus, но не се появява), можете да използвате формата за липсващо съдържание.

3. Ако  желаете да съобщите за корекция на данните (напр. името на автор или заглавие на списание е сгрешено), използвайте формата за коригиране на данни.

4. Ако искате да съобщите за корекция в цитиранията (смятате, че броят на посочените цитати на  конкретна статия са по-малко от очакваното), използвайте формата за коригиране на цитати.

Ако всички тези форми не съвпадат с Вашите искания, то винаги можете да използвате формата за контакти в долната част на всяка страница в Scopus или чата в реално време. Имайте впредвид, че корекцията на информацията отнема от 3 до 5 седмици, в зависимост от проблема.

Няма коментари:

Публикуване на коментар