17 февруари 2013 г.

Регистрация в базите данни


Горепосочените стъпки указват начина на създаване на профил в базите данни Scopus и ScienceDirect. Персонализираните функции са налични чрез регистрация с потребителско име и парола.  Връзката за регистрация е в горния десен ъгъл на всяка страница.  След такава регистрация се предоставя и отдалечен достъп до ресурсите след определени настройки на институционално ниво. Личният профил позволява:
  •    Запазване на търсения
  •    Настройки за сигнална информация на ниво документ, автор и институция
  •    Редактирате на профил
  •    Настройки на софтуер за библиографски мениджънт
  •    Смяна на парола
  •    Управление на приложения
Потребителят може да запази направените търсения и да създаде сигнали за тях, като бъде уведомяван за нови резултати ежедневно, ежеседмично или ежемесечно по електронната поща.  Другият вариант е чрез настойки на RSS  четец, под формата на емисии. Резултати от направени търсения могат да бъдат запазени в списък (my list) с цел бъдеща употреба. Информация за нови цитати за даден автор или новoпубликувани документи може да се активира от страницата на  автора в Scopus. Друга възможност е създаване на сигнал за цитиране на ниво документ, като ежедневно, ежеседмично или ежемесечно в пощенската си кутия потребителят получава информация за нови цитати на даден документ. Сигнална информация може да се получава и на ниво институция в Scopus .  

Няма коментари:

Публикуване на коментар