9 февруари 2013 г.

Altmetric за Scopus


Altmetric за Scopus е малko уеб-приложение, което се изпълнява на страничната лента на  страницата с  резултати  в Scopus. За да го използвате можете да си направите профил в базата данни, да се логнете и след това да го добавите безплатно. Какво прави приложението? То позволява бърз, лесен и алтернативен начин да видите отражението и влиянието на вашите публикации в социалните мрежи и в уеб. Преброяването на цитатите  в дигиталния свят е полезно, но не е достатъчно. Появата на цитиране може да отнеме години.  С Аltmetrics приложението в SCOPUS вместо да се чака месеци за да се види отзвука,  могат да се анализират публикациите в мрежата, споменаването им във форуми, да се види броя отметки (bookmarks) и др. Всред показателите за следене са колко често дадена статия е четена онлайн или сваляна, колко пъти е споменавана  в социалните мрежи; класическите цитати са също включени и наблюдавани. За разлика от показателите в SCOPUS, Аltmetrics  проследява въздействието и на нецитирани и нерецензирани (не peer reviewed) източници. Скоростта е предимството на приложението за SCOPUS Altmetrics  и изследователите могат да получат актуални данни за значимите публикации в своята област. Чрез изучаване на тези показатели се подмага изследователския процес и се дава по-голяма представа за  въздействието на резултатите от научните изследвания и публикации.

Няма коментари:

Публикуване на коментар