15 ноември 2012 г.

Свободен достъп до статиите на Нобеловите награди за 2012 г.


Осем от деветте учени, отличени с Нобелови награди за 2012 г. са публикували в списания на Elsevier. В четири от шест категории тези Elsevier автори спечелиха Нобелова награда за 2012 г. Победителите са в областта на химията, физиката, медицината, както и икономиката. Като признание за тези изключителни учени и техният принос към науката, Elsevier осигурява свободен достъп до различни статии, публикувани в списанията на издателя.

Няма коментари:

Публикуване на коментар