24 април 2012 г.

Вижте четирите нови SciVerse приложения, които биха могли да повишат ефективността на  изследванията.
· GeneTUKit: Разпознава гените, споменати в статията и съдържанието на резюмето в рамките на SciVerse ScienceDirect или SciVerse Scopus и прави връзки към бази данни като NCBI.
· Company Search: Идентифицира компании, свързани с SciVerse ScienceDirect заявка за търсене и връзки към информация за профила на PatentMiner.
· Patent Search: Намира патенти, свързани с SciVerse Hub или SciVerse ScienceDirect и препраща към патентите на PatentMiner.
· Topic Cloud: Показва подтемите, свързани с SciVerse ScienceDirect търсения и ги предтавя като като облак от думи.
Тези приложения подпомагат изследователите да идентифицират най-горещите теми, да бъдат публикувани, да намерят съответните фирми, патенти или експерти и автоматично да откриват гените в статиите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар