1 април 2012 г.

Рейтинговата система за 2012

На 22 март т. г. бе публикувано новото издание за 2012 г. на рейтинговата система за висшите училища в България. Актуализираната платформа съдържа информация за 51 акредитирани висши училища в България – частни и държавни, в 52 професионални направления. Събрани и анализирани са данни за 67 индикатора, 49 от които са рейтингови индикатори. Рейтинговата система обединява информация от различни източници, като Националната агенция за оценка и акредитация; "АдминУни" - модул в информационната система на образованието; НОИ; международната базата данни SciVerse SCOPUS, както и данни от самите висши училища, и от анкетно проучване проведено всред 15 000 студенти в периода окт. 2011 – февр. 2012 г. Системата дава достъп до богата информация за професионалните направления, специалностите и образователно-квалификационните степени, по които отделните висши училища предоставят обучение. За да може рейтинговата система да се актуализира, по проект е осигурено финансиране до 2014 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар