3 януари 2012 г.

Научни публикации в базата данни SCOPUS за 2011 г.

До 3 януари 2012 г. броят на включените научни публикации в базата данни SCOPUS за 2011 г. от български автори е 2735. Това не е окончателна цифра, тъй като обикновено се вкарват в базата данни още публикации от научни издания, публикувани през 2011 г. По научни дисциплини най-много са публикациите в областите: физика и астрономия - 688, химия - 445, инженерни науки - 380. Авторите с най-много материали са Л. Литов, В. Кожухаров и М. Матеев с по 56 публикации. Като вид документи представени в базата данни SCOPUS, статиите са 1977, материалите от конференции са 521. Институциите, които публикуват най-много са съответно: Българската академия на науките, Софийския университ "Св. Кл. Охридски" и Техническия университет в София. Последният измества т. г. от 3-тото място Медицинския университ в София. Езиците, на които са публикувани включените научни публикации са: на английски 2673, на български 43 и на немски 11. Ето и ситуацията, като брой публикации през последните години като количествено изражение: 2007 - 3279; 2008 - 3087; 2009 - 3355; 2010 - 3378.

Няма коментари:

Публикуване на коментар