13 ноември 2011 г.

Имате достъп до Compendex - направете го полезен инструмент

Потребителите на Engineering Village имат достъп до най-голямата база данни в областта на инженерните науки - Compendex . Във всички български инженерни ВУЗ-ове платформата е първото място на което трябва да отидете за да намерите отговори на инженерни въпроси - от абстрактни до конкретни или основни. Това е базата данни, която избират студентите, изследователите, практикуващите инженери.

- С над 12 милиона цитати и резюмета от 1970 г. до наши дни
- Пълно покритие на 190 инженерни дисциплини
- Над 5600 индексирани списания, търговски издания и сборници от конференции
- Хиляди нови записи добавяни ежеседмично
- Индексиране чрез Engineering Index Thesaurus с близо 20 000 термини
Compendex Ви дава възможност да използвате индексите за по-ефективно търсене, да откривате тенденциите в научните области, да стеснявате търсенията при показване на резултатите. Линк към SciVerse Scopus Ви дава възможност да видите от кой са цитирани записите и информация за авторите. Научете се как да се запазвате търсения, да създават имейл напомняния за нова информация, да получавате PSS емисии. Възползвайте се и от опциите за персонализиране за да управлявате намерените резултати и да улесните научноизследователската дейност.

Няма коментари:

Публикуване на коментар