13 август 2011 г.

Наука, университети, ефективност

Публикацията на Десислава Кузнецова и Петя Брайнова в книжка N 7 от 2011 на ПОЛИТИКИ  - издание на Институт “Отворено общество” София дискутира изборът на  индикаторите в рейтинговата система, с които да бъде измерена ефективността на научната дейност. Цитира се най-голямата библиографска база данни SCOPUS.
"Избираме за описание на продукта (изхода) на университетите индикатори, които приемаме за относително безспорни - "h индексът" и ”Брой статии в научни списания по международната база данни SCOPUS". От една страна и двата индикатора обхващат достатъчно дълъг период от време, за да покажат тенденция за всяко висше училище – 2005-2009 г.. От друга стана това са данни, които безспорно се приемат за надеждни от академичната общност. Последният индикатор, с който описваме резултатите от научната дейност представлява данни, с които представяме и другия важен "партньор" за университетите – студентите."  Прочетете повече от първоизточника.

Няма коментари:

Публикуване на коментар