27 юни 2011 г.

Авторовият профил в Scopus

Авторовият профил в Scopus може да се актуализира бързо и лесно чрез използването на новия бутон за обратна връзка от страницата на съответния автор - Request author detail corrections. На авторите са предоставени редица  възможности, с които те могат да информират Elsevier за промените, които биха искали. Това, което може да  бъде направено във всеки един университет  е да се насърчат  авторите да прегледат и редактират профилите си в Scopus. Това може само да добави още престиж по отношение на научно-изследователската дейност на съответния университет.

Няма коментари:

Публикуване на коментар