8 декември 2010 г.

SCImago Journal Ranking

SCImago Journal Ranking (SJR) е наукометричен показател, основаващ се на идеята, че цитиранията не са равни. Този индикатор показва престижа на списанията, съдържащи се в базата данни Scopus от 1996 година насам и се използва за оценка и анализ на научни публикации в различните области на науката. SJR е разработен от професор Феликс де Mоя, професор в Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), университет в Гранада. Изследователска група от CSIC, Гранада, Испания работи в областта на анализa на информацията и извличането на данни с помощта на различни техники за визуализация.
SCImago Journal Rank - SJR:
- Измерва престижа на научното списание, като по този начин прави "изравняване" на публикационна активност в различните дисциплини.
- Премахва манипулацията и повишава рейтинга на списанието, когато цитиранията са публикувани в реномирани списания.
- Нормализира разликите в поведението между цитирането в различните области на знанието.

В доклада "Иновационната политика на България – възможности за следващото десетилетие" с. 31 на Фондация “Приложни изследвания и комуникации” е използван SCImago Джърнъл Ранкинг относно процента на статии на български учени в съавторсво с чуждестранни учени за периода 1996 – 2007 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар