24 ноември 2010 г.

Доклад за използването на електронни книги в библиотеките


Всред констатациите в доклада на изследователската група (Primary Research Group) за използването на електронни книги в библиотеките са:
- Включените в извадката библиотеки са имали среден брой на 3,51 договори с отделни издатели.
- За малките колежи и университети, покупката на електронни книги от агрегатори представлява повече от 63% от общите им договори на електронни книги.
- По-големите библиотеки са много по-склонни да извършват покупки на електронни книги чрез традиционните издатели.
- Покупките чрез консорциуми на електронни книги представляват около 35 на сто от закупуваните електронни книги от всякакъв вид.
- Само 5,56% от включените в извадката библиотеки някога са предлагали видео- ръководство за използване на електронните книги и само около 19% са се разработвали свои онлайн ръководства.
- Само 13.3% от включени библиотеки в извадката са предложили използването на електронни книги посредством смартфони, като например Android, iPhone или Blackberry, или са го включили в обучението по информационни грамотност.
- Като цяло, библиотеките са доволни от качеството на статистическите данни, предоставени от доставчиците на електронни книги, 11,1% споделят, че статистическите данни не са много надеждни, повече от 82 процента казват, че те като цяло са надеждни.
- Близо 14 на сто от библиотеките в извадката са цифровизирани книги с изтекли авторски права в своите колекции. 18.52% заявяват, че не са го направили, но планират да го направят в рамките на следващите две години.
- Над 23 на сто от библиотеките в извадката споделят, че притежават и предлагат на потребителите си някакво устройство за четене на електронни книги.
Достъп до пълния текст на доклада.

Няма коментари:

Публикуване на коментар