1 октомври 2010 г.

2% от БВП за наука и иновации

Правителството планира средствата за научно-изследователска дейност да стигнат до 2% от брутния вътрешен продукт(БВП). Понастоящем средствата за научни изследвания у нас са 0,5 на сто от БВП. Възможности за финансиране на наука има по програмите "Конкурентоспособност" и "Еврика" на Европейския съюз.

Няма коментари:

Публикуване на коментар