22 септември 2010 г.

Хуманитарни науки в SciVerse Scopus

През 2009 г. SciVerse Scopus удвои заглавията си от научна периодика в областта на хуманитарните науки, като включи около 1450 нови заглавия. С почти 3500 научни списания от цял свят в различни области като: литература, история, архитектура, визуални и сценични изкуства, Scopus отговори на изискванията на учените за достъп до хуманитарно съдържание. Списъкът на списанията добавени в SciVerse Scopus съдържа престижни и цитирани заглавия, като например: Mind (Oxford University Press), Transactions of the Royal Historical Society (Cambridge University Press), Modern Philology (University of Chicago Press). Повече от 1000 издатели от цял свят застанаха зад SciVerse Scopus, включително Project MUSE, което позволи на SciVerse Scopus да предлага повече заглавия с международно значение, както и да разшири обхвата на списанията, издавани на местни езици, които са същността на хуманитарните изследвания.
С увеличаване на покритието си в тази област, SciVerse Scopus направи възможно и оценяването на научните изследвания, посредством използване на различни наукометрични инструменти. Това определено се оценява от потребителите на Scopus.

Няма коментари:

Публикуване на коментар