18 август 2010 г.

Пет причини да използваме Scopus

Използвайте Scopus:
1. За да увеличите обръщаемостта на библиотечните Ви ресурси. Вие разполагате с база данни, в която във всеки един момент можете да направите справка и видите резюмето на дадена статия.
2. За да подпомогнете и окуражите по-активно научната и изследователска работа, използвайки наукометричните инструменти на Scopus за да покажете h-индекса на учените или престижа на дадено научно издание.
3. Да направите научните Ви списания, материали от научни конференции и релевантни Интернет източници по-видими.
4. Да намалите времето за събиране и анализиране на информация, използвайки богатите търсещи инструменти и възможностите за подреждане и ограничаване на резултатите.
5. Да предоставите на читателите си лесен достъп до най-подходящата и актуална библиографска информация за могат да се фокусират върху действителните си изследвания.

Няма коментари:

Публикуване на коментар