28 август 2010 г.

SciVerse достъп

В отговор на въпросите, свързани с достъпа до новата платформа SciVerse Хъб и очакваните нови приложения, всички адреси ще бъдат в домейна sciverse.com, например www.hub.sciverse.com.
Посредством иконата на SciVerse в горната част на менюто за управление, потребителите могат да избират къде да търсят - в SCOPUS, ScienceDirect или в общата платформа SciVerse, както и да превключват от една база в друга.
Отдалеченият достъп на потребителите до SciVerse, ScienceDirect и Scopus през прокси сървър ще остане незасегнат, а само клиенти ползващи ezproxy, ще трябва да актуализират своите прокси сървър настройки, за да могат потребителите им да имaт отдалечен достъп до SciVerse Хъб.

Няма коментари:

Публикуване на коментар