28 август 2010 г.

SciVal Spotlight

Целта на SciVal Spotlight e да подпoмогне изграждането и провеждането на цялостна интегрирарана стратегия за научни изследвания на дадена образователна или научна институция. SciVal Spotlight е уеб-базиран инструмент на издателство Elsevier, който дава възможност на академичните среди да правят информирани стратегически решения и анализ, чрез измерване и оценяване на резултатите от изследователската дейност. SciVal фокус е инструмент в развитие и предоставя обективни количествени данни:
- за оценка на научната продукция на дадена институция посредством един общ интерфейс
- за създаване или коригирате на стратегическата политика
- за изпълнение на стратегията за научна работа
Погледнете демо-видеото или SciVal Spotlight брошурата за повече информация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар