19 юни 2010 г.

Отчитане на качеството, не само на количеството

Наукометричните показатели са не само цифри. Как SCOPUS предлага едно по-релевантно измерване на науката, в сравнение с WoS, което отчита и качеството на научната продукция, посредством h- индекса и инструментите Author Identifier , Journal Analyzer, Affiliation Identifier. Прочетете в брошурата на SCOPUS на български език от с. 6.

Няма коментари:

Публикуване на коментар