27 юни 2010 г.

Обогатете функционалността на базите данни с 2collab


2collab е безплатна социална платформа за информационно обслужване на Elsevier, разработена за нуждите на ScienceDirect и Scopus. 2collab предлага три вида услуги:
1. Създаване на онлайн библиография и нейния мениджмънт.
2. Формиране на групи по научни интереси за споделяне на информация.
3. Социална мрежа за намиране и създаване на контакти с колеги.
Изисква се създаване на профил.

Няма коментари:

Публикуване на коментар