18 януари 2014 г.

Подреждане по публикационна активност на университети и научни институции

SCI mago Institutions Rankings  публикува своя доклад за 2013 г. за оценка на научната дейност на университети и научни организации. Подреждането по научни публикации показва, че от 2740 университети и изследователски институти в света, акредитирани до август 2013 г., в него са включени пет български  институции.  На 426 място е Българската академия на науките; на 1151 място е Софийския университет "Св. Кл. Охридски", следвани от Техническия университет в София, Медицинския университет в София и Химико-технологичен и металургичен университет - София. В сравнение с предходния, в последния петгодишен период има разместване и Техническият университет в София предхожда Медицинския университет в София.

 
Проучването използва библиометрични индикатори, които оценяват влиянието на научната продукция на институциите, тяхната специализация и международно сътрудничество. Методиката на проучването е стандартизирана и няма претенции да е класация на университети и институции. Анализираният период обхваща времето 2003 - 2011 г. Петгодишните таблици включват институции, които са публикували през последната година на периода най-малко 100 научни документи - статии, обзори, доклади от конференции и т. н. в рецензирани издания. Публикациите са видими във водещатa библиографска и наукометрична база данни Scopus  на издателство Elsevier, до която имат достъп всички акредитирани  научни и образователни институции у нас. Повече подробности на SCImago Institutions Rankings.

Няма коментари:

Публикуване на коментар