4 август 2013 г.

Програма за свободен достъп до ScienceDirect за постдокторанти

Програмата предлага неограничен безплатен достъп до всички списания и книги в ScienceDirect за период до 6 месеца. За програмата могат да кандидатстват постдокторанти, които имат завършена докторска степен до преди 5 години, в момента са безработни, или имат работа, която ще приключи преди 31 август 2013 г. В един несигурен пазар на труда, това е начин младите учени да имат достъп до качествена научна информация и да останат конкурентноспособни в областта, в която работят. Заявки за безплатен достъп се приемат до 31 август 2013 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар