25 юни 2013 г.

Нови лога на ScienceDirect и Scopus

Може би сте забелязали отдясно новите лога на ScienceDirect и Scopus? Промяната се налага поради новите проекти на Елзевир. Особено след като Елзевир придоби известната научна платформа за цитиране, управление на документи, изследвания и споделяне Mendeley, която скоро ще бъде интегрирана.

Няма коментари:

Публикуване на коментар