2 септември 2012 г.

SciVerse SCOPUS ръководство за потребители


Вече и на български език можете да използвате SCOPUS  ръководството за потребители. В него ще научите как да използвате базата данни за да извлечете максимума от абонамента за SciVerse Scopus - най-голямaта библиографска база данни на издателство Elsevier, която изгражда цялостна научна екосистема, улеснява сътрудничеството и иновациите и ускорява процеса на развитие на научните изследвания. SciVerse е научна платформа, ориентирана към бъдещето, която интегрира достоверно библиографско съдържание от SciVerse Scopus, пълнотекстово съдържание от SciVerse ScienceDirect и използва уеб приложения, които обогатяват достъпа и използването на научната информация. Чрез инструкции стъпка по стъпка и илюстративни материали това кратко ръководство за SciVerse Scopus цели да покаже как да:
  1. Направите обзор на новостите в дадена научна дисциплина
  2. Да проследите цитатите и видите h-индекса и тенденциите в дадена научно-изследователска област и откриете най-често цитираните източници и автори
  3. Да намерите конкретен автор и информация за него; да откриете точния учен чрез разграничаване авторите с еднакви или сходни имена
  4. Да получавате актуална информация за нови ресурси или цитати чрез сигнали и RSS емисии
  5. Да оцените състоянието на научните изследвания и анализирате научно-изследователската продукция на институция или списание и използвате резултатите за мотивирани решения.
Мовете да сваляте, разпечатвате и публикувате SciVerse SCOPUS ръководство за потребители.

Няма коментари:

Публикуване на коментар