11 януари 2012 г.

Четири нови SciVerse приложения

Вижте четири нови SciVerse приложения, които повишават ефективността на Вашите изследвания.
GeneTUKit: Разпознава гените, споменати в статията и съдържанието на резюмето в рамките на SciVerse ScienceDirect или SciVerse Scopus и прави връзки към бази данни като NCBI.


Company Search: Идентифицира компании, свързани с SciVerse ScienceDirect заявка за търсене и връзки към информация за профила на PatentMiner.
Patent Search: Намира патенти, свързани с SciVerse Hub или SciVerse ScienceDirect и препраща към патентите на PatentMiner.
Topic Cloud: Показва подтемите, свързани с SciVerse ScienceDirect търсения и ги представя като като облак от думи.
Изброените приложения подпомагат изследователите да идентифицират най-горещите научни теми, да намират съответните фирми, патенти или експерти и автоматично да откриват гените в статиите.
Използването на приложенията става чрез добавянето им през личния профил в базата данни.

Няма коментари:

Публикуване на коментар