7 януари 2012 г.

LIBER награда за библиотечни иновации

Награда за иновации в библиотеките предлага LIBER , с подкрепата на Elsevier. Ще бъдат наградени три резюмета, които най-добре описват иновативни проекти по темата на годишната конференция на LIBER на тема "Мобилизиране на икономиката на знанието в Европа". Специфичните критерии за подбор за наградата ще бъдат: качество на иновациите, въздействие върху библиотечната общност, мащаб на идеята и очаквана възвръщаемост на инвестициите. Повече информация на страницата на конференцията на LIBER.

Няма коментари:

Публикуване на коментар