6 октомври 2011 г.

Национален конкурс за 2011 г. за монографии и българска научна периодика

Фонд „Научни изследвания“ обяви националния конкурс за 2011 г. за научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика. Планираният бюджет на конкурса е 1 000 000 лв. Целта на конкурса е финансово подпомагане на издаването на научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика. Краен срок за подаване на проектните предложения – до 17.10.2011 г.
Конкурсът се провежда в две направления:
ПЪРВО НАПРАВЛЕНИЕ: НАУЧНИ МОНОГРАФИИ, ТЕМАТИЧНИ СБОРНИЦИ, СПРАВОЧНИЦИ, ЕНЦИКЛОПЕДИИ.
В направлението могат да участват с проектни предложения издатели на завършени или в процес на завършване научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии. Издаването следва да се изпълни от издателства, чиято дейност е свързана с издаването на научна литература.
ВТОРО НАПРАВЛЕНИЕ: БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА.
Минимален грант за целия програмен период – 5 000 лв. Максимален грант за целия програмен период – 12 000 лв. В конкурса могат да участват с проектни предложения редакционни колегии на български научни списания на хартиен носител. Повече информация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар