24 септември 2011 г.

SCOPUS 2011 - 1800 български публикации

Добра публикационна активност за първите 9 месеца на годината показват резултатите в базата данни SCOPUS. 1800 статии са вече статиите в SCOPUS с година на издаване 2011 г. Трима български учени имат вече публикувани по 28 научни статии. Това са Венелин Кожухаров, Леандър Литов и Матей Матееев.
Повечето техни публикациии са резултат на съавторство.

Няма коментари:

Публикуване на коментар