1 февруари 2011 г.

България: Главни постижения на ЕС в науката и научните изследвания 2004 - 2009

Брошура на български език за постиженията на ЕС и частност на България  в науката и научните изследвания за периода 2004 - 2009. Брошурата е дело на Европейската комисия. Генерална дирекция „Изследвания“ и в нея се казва:
Шестата рамкова програма за научни изследвания (6РП), която действаше от 2002 до 2006 г., подкрепи с около 40 милиона евро българските научни изследвания. България имаше голям успех в области като „Информационни и комуникационни технологии“ (почти 10 милиона евро), „Устойчиво развитие, глобални промени в климата и екосистеми“ (почти 6 милиона евро), „Нанотехнологии и нанонауки“ (над 4 милиона евро), „Участието на граждани в управлението на обществото, базирано на знания“ (над 2,5 милиона евро) и „Конкретни мерки в подкрепа на международното сътрудничество“ (над 2,5 милиона евро).

Няма коментари:

Публикуване на коментар